Indexace dokumentů

Indexování (popisování) dokumentů umožňuje jejich budoucí snadné vyhledávání v propojených informačních systémech. Je důležitým předpokladem pro rychlý archivní servis.

V rámci zpracování firemních dokumentů zajišťujeme:

  • převoz písemností do naší spisovny vlastními vozidly, s použitím speciálních úložných boxů
  • třídění, uspořádání a indexaci písemností
  • přidělení skartačního znaku a lhůty jednotlivým dokumentům (A, S, V)
  • vytvoření seznamu a počítačové databáze vašich dokumentů, k nimž máte nepřetržitý přístup

Co jsou to skartační znaky?

Skartační znaky vyjadřují dokumentární hodnotu záznamů a způsob, jakým se s nimi naloží ve skartačním řízení. Skartačním znakem je v archivu označen každý spis:

  • A (archiv) – označuje dokument trvalé hodnoty, který se stane trvale uloženou archiválií.
  • S (stoupa) – přiděluje se dokumentu bez trvalé hodnoty, který bude po uplynutí skartační lhůty navržen ke zničení.
  • V (výběr) – označuje dokument, jehož dokumentární hodnotu nelze prozatím určit, a který bude ve skartačním řízení znovu posouzen a poté zařazen mezi dokumenty se skartačním znakem A nebo S.

Kontakty

Iron Mountain Česká republika s.r.o.

Zahradní 105
252 61 Jeneč

IČ: 25064631
DIČ: CZ 25064631

Tel.: +420 233 900 638


Rychlý kontakt

3 + 1 =